รอบประมวลผล (ฺBonus Calculation Round) หมายถึง รอบการประมวลผลงานเพื่อคำนวณรายได้ 1 รอบ คือ 5 วัน