การขึ้นคุณวุฒิปกติ ดูจากการแนะนำซ้ายขวา ACTIVE แต่ การขึ้นคุณวุฒิเพื่อรับตำแหน่ง ที่เรียกว่า Award ต้องดูส่วนของโครงสร้างคะแนนทั้ง2ฝั่ง ของเดือนนั้นๆประกอบค่ะ