สามารถสมัครสมาชิกได้ค่ะ โดยใช้พาสปอร์ตในการสมัคร แต่การจ่ายโบนัส หรือรับคอมมิชชั่นต้องเปิดบัญชีธนาคารในไทยเท่านั้น