ปัจจุบันบริษัทยังให้สมัครสมาชิกฟรีและไม่ต้องต่ออายุค่ะลูกค้า หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบริษัทจะมีประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ