226/9 ถ.ศรีเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 THAILAND