2102/1 อาคารไอยเรศวร ซ.ลาดพร้าว 84 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย