No.55, st 15km, Piphup Thmey, Phum Bayab, Sangkat Phnompenh Thmey,
Khan Sen Sok, Phnompenh, Cambodia. 120410