16-17 ตลาดวิเคราะห์_Page116-17 ตลาดวิเคราะห์_Page2