AIVISION 02_AW_SMALL Final_Page7

(คัดจากบทความ  คอลัมน์ white network marketing  จาก Aivision issue 02/MAY 2015)

“One System” All Success
โดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี
ประธานกรรมการบริหาร

มีคำกล่าวว่า “หากรวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้ ก็ไม่อาจเป็นที่หนึ่งได้” แน่นอนครับว่าคำกล่าวนี้เป็นจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลย คุณไม่สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้ด้วยพลังของตนเองเพียงคนเดียว แต่คุณต้องมีผู้ที่พร้อมสนับสนุนหรือเครื่องมือที่จะช่วยผลักดันให้คุณก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้โดยเฉพาะ ในโลกของธุรกิจขายตรง “Team Work” เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ แม้คุณจะเป็นคนเก่งมากเพียงใด แต่หากคุณไม่ส่งต่อองค์ความรู้หรือเทคนิคให้กับองค์กรใต้ล่างได้ ต่างคนต่างทำไม่มีทิศทางเดียวกัน สิ่งที่มุ่งหวังคงไม่มีวันเป็นจริงได้

การเติบโตของอุตสาหกรรมขายตรงไทยในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ มีหลายบริษัทที่ล่มสลายไปตามแต่เหตุผลปัจจัยต่างกัน ไอยราเราตระหนักถึงความยั่งยืนที่มั่นคง ปลอดภัย พร้อมจะส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น ปัญหาของการทำธุรกิจขายตรง ไม่ใช่เพียงแค่ความเข้าใจในตัวสินค้าหรือการทำธุรกิจ แต่ปัจจัยสำคัญคือ “การไม่เข้าใจและมองไม่เห็นว่า ปลายทางสุดท้ายของความยั่งยืนอยู่ที่ใด”

ไอยราแพลนเน็ต มีผู้นำระดับหัวกะทิเก่งๆ หลายท่าน แต่ละท่านมีเทคนิคการทำงานที่แตกต่างกันไป เก่งและมีความเชี่ยวชาญในคนละด้านคนละสาขา หากเราสามารถผนึกกำลังรวมเอา “ความเก่งที่แตกต่างของแต่ละท่านมารวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน” จะทำให้ภาพรวมของไอยรามีการเติบโตอย่างมีทิศทางชัดเจนยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เป็นการขจัด “ความขัดแย้งภายในองค์กร” ไม่มีทีมเธอ ไม่มีทีมฉัน มีแต่ทีมไอยราที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน บนพื้นฐานจรรยาบรรณ นี่คือที่มาของ ระบบ ONE SYSTEM

เราอาจจะกล่าวได้ว่า “ความเป็นหนึ่งเดียว” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันและสู่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน ไอยรา แพลนเน็ต ได้ตระหนักความสำคัญในประเด็นนี้ จึงได้ทุ่มเทและสร้างสรรค์ระบบต่างๆ การกำหนดกลยุทธ์การตลาดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้มีรูปธรรมที่ชัดเจน รวมไปถึงการปรับ Brand Direction ให้เป็น Trandy & Value และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในด้านต่างๆ เพื่อที่จะให้ไอยรา แพลนเน็ต คือ เครื่องมือที่สร้างฝันทุกท่านสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน มั่นคงและปลอดภัย อย่างแท้จริง…