ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

รูปลักษณ์ใหม่…ทันสมัย…สวยงาม

ราคา  100 ใบ  150  บาท

AISHARE 2016

AISHARE 2016

AISHARE 2016 คู่มือการทำงานพื้นฐาน ของไอยรา แพลนเน็ต ราคา 100 บาท/เล่ม

5 LECTURE

5 LECTURE

คู่มือพื้นฐานในการทำงานด้วยระบบ AI-OS ราคา 30 บาท/เล่ม

AIWORK

AIWORK

คู่มือในการทำงานสู่ความสำเร็จ เพิ่มทักษะการเรียนรู้แบบมืออาชีพ