AISHARE 2016

AISHARE 2016

AISHARE 2016

คู่มือการทำงานพื้นฐาน ของไอยรา แพลนเน็ต ตามระบบ Ai-OS

ราคา 100 บาท/เล่ม

5 LECTURE

5 LECTURE

คู่มือพื้นฐานในการทำงานด้วยระบบ AI-OS ราคา 30 บาท/เล่ม

AIWORK

AIWORK

คู่มือในการทำงานสู่ความสำเร็จ เพิ่มทักษะการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก : รูปลักษณ์ใหม่…ทันสมัย..สวยงาม