AIWORK

AIWORK

AIWORK 

คู่มือในการทำงานสู่ความสำเร็จ
เพิ่มทักษะการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

ราคา 190 บาท

AISHARE 2016

AISHARE 2016

AISHARE 2016 คู่มือการทำงานพื้นฐาน ของไอยรา แพลนเน็ต ราคา 100 บาท/เล่ม

5 LECTURE

5 LECTURE

คู่มือพื้นฐานในการทำงานด้วยระบบ AI-OS ราคา 30 บาท/เล่ม

ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก : รูปลักษณ์ใหม่…ทันสมัย..สวยงาม