AICADEMY PASSPORT

AICADEMY PASSPORT

AICADEMY PASSPORT

สมุดบันทึกเส้นทางสู่ความสำเร็จ
“พกติดตัว…เข้าหลักสูตรเรียนรู้…ประทับตราผ่าน…สู่เป้าหมายความสำเร็จ”

ราคา  20 บาท / เล่ม

AISHARE 2016

AISHARE 2016

AISHARE 2016 คู่มือการทำงานพื้นฐาน ของไอยรา แพลนเน็ต ราคา 100 บาท/เล่ม

5 LECTURE

5 LECTURE

คู่มือพื้นฐานในการทำงานด้วยระบบ AI-OS ราคา 30 บาท/เล่ม

AIWORK

AIWORK

คู่มือในการทำงานสู่ความสำเร็จ เพิ่มทักษะการเรียนรู้แบบมืออาชีพ