คุณเกรียงศักดิ์ เลิศมโนรัตน์

คุณเกรียงศักดิ์ เลิศมโนรัตน์

"ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน เราเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตเอง"

คุณธนภัทร-คุณสุรพล ชาวสูงเนิน

คุณธนภัทร-คุณสุรพล ชาวสูงเนิน

"เรารวยได้ถ้าใจมีฝัน มุ่งมั่น ขยันอดทน กล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลง ลงมือทำ"