คุณพยุงศักดิ์ ทินกร

คุณพยุงศักดิ์ ทินกร

"ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง ตั้งเป้า 100 ล้านภายใน 5 ปี"

คุณสำราญ ศรีวรภัทร

คุณสำราญ ศรีวรภัทร

คนเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อยู่ที่เป้าหมายและเครื่องมือที่นำไปสู่เป้าหมาย

คุณวิริยะ-สวนี บัวขำ

คุณวิริยะ-สวนี บัวขำ

“เราจะได้รางวัลจากสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้”

คุณกันต์กรชัย-สุพรรษา ชุมแดง

คุณกันต์กรชัย-สุพรรษา ชุมแดง

สถาปนิก...ผู้ออกแบบชีวิตของตัวเอง

คุณคชฌะณงษ์ ตะเพียนทอง

คุณคชฌะณงษ์ ตะเพียนทอง

"ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ลงมือทำสม่ำเสมอ"