PRODUCT & MARKETING TRAINING #4

PRODUCT & MARKETING TRAINING #4

[:th]Product & Marketing Training "ความสมดุลของระบบขับถ่ายและระบบฮอร์โมน" โดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ อบรมวันที่9 ธันวาคม 2561 จำหน่ายบัตรผ่านระบบ AISMART ราคา 100 บาท[:]

Leaders Update #2 เชียงใหม่

Leaders Update #2 เชียงใหม่

[:th]วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ พบกับ ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ ผู้เชียวชาญด้านการดูแลสุขภาพและ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร บัตรราคา 100 บาท/ที่นั่ง[:]

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง

[:th]ขอเชิญรว่มทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ณ อาคารไอยเรศวร วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป[:]

AIYARA EXECUTIVE COURSE #2

AIYARA EXECUTIVE COURSE #2

[:th]หลักสูตรก้าวสู่ผู้บริหารไอยรา" อบรมวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารไอยราเรศวร จำหน่ายบัตรผ่านระบบ AISMART ตั้งแต่วันที่ 3-20 พฤศจิกายน 2561 รับจำนวน 50 ท่านเท่านั้น[:]

CSR AIYARA PLANET

CSR AIYARA PLANET

[:th]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร" ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จ.สระแก้ว วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00-14.00 น. โดยบริษัทไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน[:]