บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19

บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19

[:th]เพราะการให้ คือ ความสวยงาม ไอยราแพลนเน็ต มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด 19 ให้กับ 2 หน่วยงานหลัก เป็นเงิน 400,000 บาท[:]

สร้างรายได้แบบง่ายๆ จากที่บ้าน

สร้างรายได้แบบง่ายๆ จากที่บ้าน

[:th]WORK FROM HOME จะดีมั้ย...หากธุรกิจไอยรา สามารถทำงานง่ายๆ ด้วยการสร้างรายได้จากที่บ้านโดยบริษัทฯ มีระบบสนับสนุนนักธุรกิจไอยรา พร้อมให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ[:]

การสั่งซื้อออนไลน์

การสั่งซื้อออนไลน์

[:th]บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ไอยราให้บริการ ทั้งการสั่งซื้อและการติดต่อโดยปฏิบัติการ ในรูปแบบ WORK FROM HOME สามารถสั่งซื้อออนไลน์[:]

ส่งกำลังใจให้คุณหมอ

ส่งกำลังใจให้คุณหมอ

[:th]รู้ว่าเหนื่อย.. ไอยราแพลนเน็ต ส่งกำลังใจให้คุณหมอและทีมบุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน[:]