ผลิตภัณฑ์

สารสกัดเซซามินคืออะไร?

เซซามิน (Sasamin) เป็นสารลิกแนนที่มีมากในเมล็ดงาดำ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสกัดสารเซซามินบริสุทธิ์และได้ทำการวิจัย พบว่า สารเซซามิน มีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย จึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดและคิดค้นเป็นสูตรอาหารเสริมเข้มข้นสำหรับการดูแลสุขภาพที่ดี