นักธุรกิจ

ทำไมทำตำแหน่งได้แต่ไม่มีรายชื่อขึ้นรับตำแหน่ง / Award คืออะไร

การขึ้นคุณวุฒิปกติ ดูจากการแนะนำซ้ายขวา ACTIVE แต่ การขึ้นคุณวุฒิเพื่อรับตำแหน่ง ที่เรียกว่า Award ต้องดูส่วนของโครงสร้างคะแนนทั้ง2ฝั่ง ของเดือนนั้นๆประกอบค่ะ

การซื้อผ่าน Aistock ต่างกับการเติม Aistock อย่างไร

การซื้อผ่าน Aistock คือ การซื้อสินค้าโดยใช้รหัสสมาชิกของสมาชิกในการทำแพ็คเกจหรือสะสมแพคเกจโดยระบุว่าผ่านรหัส Aistock เพื่อรับ 5 %จากการบริหารAistock ส่วนเติม Aistock นั้นคือซื้อสินค้าในรหัสที่เป็นAistock เพื่อเติมคะแนนเข้าไปในระบบAistock โดยคะแนนที่เติมไปนั้นยังไม่มีผลใดๆในส่วนการคำนวณผลประโยชน์ทางธุรกิจ จนกว่า จะมีการแจงคะแนนออกไปยังรหัสสมาชิกอื่นๆ เพื่อทำแพคเกจต่างๆ

รายได้ของ Aistock จะได้รับอย่างไร

บริษัทจะโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (จ่ายเดือนละ 1 ครั้ง)(ยอดขั้นต่ำในการโอนไม่ต่ำกว่า 300 บาท)

กรณีที่ไม่ถึง 300 บาท จะสะสมให้ครบตามจำนวน และจะมีการโอนไปพร้อมกับรอบการโอนถัดไป

คูปองที่ได้จากการเติม Aistock คืออะไร

เป็นการสมนาคุณตามโปรโมชั่นที่ประกาศเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าในบิลเดียวตามข้อกำหนดและเงี่อนไขโปรรายเดือนนั้นๆสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ร่วมรายการได้ (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

**ใช้ได้ไม่เกินสิ้นเดือนตามโปรโมชั่นประจำเดือน

Ai-Stock ใหม่ จะตัดคะแนนให้เหลือ 5000 คะแนน เริ่มนับจากวันไหน

สำหรับ Aistock จะเก็บคะแนนให้ 2 รอบเดือน โดยจะนับรอบทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ยกตัวอย่าง ลูกค้าเปิดAistock วันที่ 24 เดือนตุลาคม 2561 ระบบจะโอนคะแนนเข้ายอดส่วนตัว 25 เดือนธันวาคม 2561

ช่องทางเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล / ผู้รับผลประโยชน์

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี / เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ลูกค้าจะต้องยื่นเอกสาร ได้แก่ ใบคำร้อง /สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมรับรองสำเนา / สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนา  ส่งได้ทางช่องทางดังนี้

ยื่นด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์

หรือส่งไปรษณีย์

หรือ Email: info@aiyara.co.th

หรือ FAX:02-5143944

ช่องทางเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี /ที่อยู่

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี / เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ลูกค้าจะต้องยื่นเอกสาร ได้แก่ ใบคำร้อง /สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา ส่งได้ทางช่องทางดังนี้

ยื่นด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์

หรือส่งไปรษณีย์

หรือ Email: info@aiyara.co.th

หรือ FAX:02-5143944

สมัครสมาชิกใหม่มี เล่มคู่มือธุรกิจ แคตตาล๊อก และบัตรสมาชิกให้หรือไม่

เนื่องจากตอนนี้มีโปรโมชั่นให้สมัครฟรีค่ะลูกค้า ดังนั้นจะยังไม่มีชุดคู่มือนักธุรกิจนะค่ะ แต่ลูกค้าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก www.aiyara.co.th ค่ะ

ผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี สามารถสมัครสมาชิกได้หรือไม่

บริษัทกำหนดอายุของการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ตามกฏหมาย

มีค่าสมัครสมาชิกหรือไม่ และจะมีต่ออายุสมาชิกไหม

ปัจจุบันบริษัทยังให้สมัครสมาชิกฟรีและไม่ต้องต่ออายุค่ะลูกค้า หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบริษัทจะมีประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

การซื้อมี แบบทำคุณสมบัติ และแบบรักษายอดรายเดือน ต่างกันอย่างไร

การชื้อทำคุณสมบัติ คือการซื้อแบบสะสมคะแนนเพื่อทำคุณสมบัติเลื่อนขั้นคุณวุฒิต่างๆ เพื่อให้ขยายโอกาสรับผลประโยชน์ตามแผนการจ่ายของบริษัท

ส่วนการรักษายอดรายเดือน เป็นการรักษาสถานะ ACTIVE เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้สามารถมีโอกาสรับผลประโยชน์ได้ครบทุกช่องทางตามที่แผนการจ่ายของบริษัทกำหนดไว้

จำเป็นต้องใช้หลักฐานการสมัครตัวจริงหรือไม่

จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงได้แก่

  1. ใบสมัคร กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

สามารถส่งโดยตรงที่ Counter Service ทุกสาขา หรือ ส่งมาทางอีเมลล์ info@aiyara.co.th หรือทางไปรษณีย์ **ภายใน 30 วัน

สามารถสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทโดยตรงได้หรือไม่

ไม่สามารถสมัครโดยตรงได้ค่ะ ต้องสมัครผ่านนักธุรกิจตัวแทนเท่านั้น และเป็นนโยบายที่บริษัทจะไม่สามารถแนะนำนักธุรกิจรายใดๆเพื่อให้สมัครได้ ทั้งนี้ผู้ต้องการสมัครรายใหม่สามารถหาข้อมูลนักธุรกิจได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ค่ะ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น หากตรวจพบข้อมูลเท็จ จะถือการสมัครเป็นโมฆะ

สมาชิกที่เป็นต่างชาติ จะสมัครได้ไหม

สามารถสมัครสมาชิกได้ค่ะ โดยใช้พาสปอร์ตในการสมัคร แต่การจ่ายโบนัส หรือรับคอมมิชชั่นต้องเปิดบัญชีธนาคารในไทยเท่านั้น

รอบประมวลผล หมายถึงอะไร

รอบประมวลผล (ฺBonus Calculation Round) หมายถึง รอบการประมวลผลงานเพื่อคำนวณรายได้ 1 รอบ คือ 5 วัน

การแจงคะแนนหมายถึงอะไร?

การแจงคะแนน เป็นการดำเนินการของ Aistockist ที่ทำการโอนคะแนน (PV) จากกระเป๋าคะแนน (Aipocket)  ของตนไปให้แก่นักธุรกิจไอยราที่มาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากตน

Team Active คืออะไร?

Team Active เป็นคุณสมบัติหนึ่งในแผนปันผลของไอยรา ที่ระบุให้นักธุรกิจไอยราต้องจัดสรรให้ทีมงานแนะนำตรงส่วนตัว ดำรงอยู่ในคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนการปันผล)

Ai-Stock คืออะไร จะเปิดได้อย่างไร

เป็นหน่วยการลงทุนที่นักธุรกิจสามารถเปิดไว้(1รหัส/1หน่วย)เพื่อซื้อสินค้าและเก็บคะแนนไว้เพื่อแจงคะแนนได้ในภายหลัง โดยจะต้องแจงคะแนนภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนค่ะ

สำหรับ Aistock รายใหม่ จะใช้ 10,000 คะแนนสำหรับการเปิด stock ใหม่ค่ะ และยังได้คูปอง 5,000 บาทในการซื้อสินค้ารายชิ้นด้วยค่ะ (ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นในช่วงนั้นได้)

ACTIVE หรือการรักษายอด คืออะไร

ACTIVE คือ การรักษาสถานะรายเดือน ด้วยการซื้อสินค้าครบ 500 คะแนน (PV) เพื่อรักษาผลประโยชน์ครบตามช่องทางการจ่ายผลประโยชน์