นักธุรกิจ

Team Active คืออะไร?

Team Active เป็นคุณสมบัติหนึ่งในแผนปันผลของไอยรา ที่ระบุให้นักธุรกิจไอยราต้องจัดสรรให้ทีมงานแนะนำตรงส่วนตัว ดำรงอยู่ในคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนการปันผล)

ACTIVE คืออะไร

ACTIVE คือ การรักษาสถานะด้วยการซื้อสินค้าครบ 500 PV ในเดือนนั้นๆ โดยการคำนวณรายได้ทุกทางจะเริ่มนับจากวันที่ได้รักษาสถานะ