สนับสนุน

พีวี คืออะไร

พีวี (Point Value : PV) หมายถึง คะแนนของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับการคำนวณผลตอบแทนหรือโบนัสต่างๆ ของนักธุรกิจไอยราตามแผนธุรกิจไอยรา

รอบประมวลผล หมายถึงอะไร

รอบประมวลผล (ฺBonus Calculation Round) หมายถึง รอบการประมวลผลงานเพื่อคำนวณรายได้ 1 รอบ คือ 5 วัน

การแจงคะแนนหมายถึงอะไร?

การแจงคะแนน เป็นการดำเนินการของ Aistockist ที่ทำการโอนคะแนน (PV) จากกระเป๋าคะแนน (Aipocket)  ของตนไปให้แก่นักธุรกิจไอยราที่มาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากตน

Ai-Stock คืออะไร?

Ai-Stock คือ หน่วยการลงทุนที่นักธุรกิจไอยราสามารถเปิดไว้ (1 รหัส ต่อ 1 หน่วย) สามารถเก็บคะแนนที่ยังไม่ได้แจงค้างไว้ในระบบก่อนได้ ซึ่งคะแนนเหล่านี้จะได้รับการแจงในเวลาต่อมา

Aismart คืออะไร?

AISMART คือ ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ แบบ Real Time ของไอยรา แพลนเน็ต ที่ช่วยให้นักธุรกิจไอยรา สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก