Crown Diamond Star (CDS)

Crown Diamond Star (CDS)

  • ทำคุณสมบัติ (Q)
    แนะนำตรง BLACK DIAMOND STAR (active ในเดือนเดียวกัน) L/T 5 รหัส : M/T 5 รหัส
  • สิทธิประโยชน์
    One Time Bonus 5,000,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)