Double Diamond Star (DDS)

Double Diamond Star (DDS)

  • ทำคุณสมบัติ (Q)
    แนะนำตรง Black Diamond star (active ในเดือนเดียวกันL/T 1 รหัส : M/T 1 รหัส
  • สิทธิประโยชน์
    One Tmie Bonus 1,000,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)