Triple Diamond Star (TDS)

Triple Diamond Star (TDS)

  • ทำคุณสมบัติ (Q)
    แนะนำตรง Black Diamond star (active ในเดือนเดียวกัน) : L/T 3 รหัส : M/T 3 รหัส
  • สิทธิประโยชน์
    One Tmie Bonus 3,000,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว)