ปกที่010-2557 ประกาศงดดำเนิธุรกิจออนไลน์อัพเดท_Page1 ปชสเหตุผลเรื่องประกาศสื่อผิด_Page1 ปชสเหตุผลเรื่องประกาศสื่อผิด_Page2