កម្មវិធីថ្មីSee more

(Thai) ตารางออกอากาศ AIYARA SOCIETY

(Thai) ตารางออกอากาศ AIYARA SOCIETY

(Thai) ตารางออกอากาศใหม่ AIYARA SOCIETY เวลา 12.00-13.00 น. ทาง facebook บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด

(Thai) บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19

(Thai) บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19

(Thai) เพราะการให้ คือ ความสวยงาม ไอยราแพลนเน็ต มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด 19 ให้กับ 2 หน่วยงานหลัก เป็นเงิน 400,000 บาท

(Thai) สร้างรายได้แบบง่ายๆ จากที่บ้าน

(Thai) สร้างรายได้แบบง่ายๆ จากที่บ้าน

(Thai) WORK FROM HOME จะดีมั้ย…หากธุรกิจไอยรา สามารถทำงานง่ายๆ ด้วยการสร้างรายได้จากที่บ้านโดยบริษัทฯ มีระบบสนับสนุนนักธุรกิจไอยรา พร้อมให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ

កម្មវិធីកន្លងមកSee more

(Thai) AILADA FAMILY & Happy New Year

(Thai) AILADA FAMILY & Happy New Year

(Thai) ผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับงานส่งมอบความสุข-สวย ในงาน AILADA FAMILY & HAPPY NEW YEAR เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

(Thai) FITME season 4

(Thai) FITME season 4

(Thai) ผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับโปรเจกต์ FITME season 4 ” เปลี่ยนไขมันเป็นเงินแสน” เมื่อวันที่ 29.11.63 ที่ผ่านมา

(Thai) FITME CAMP #4

(Thai) FITME CAMP #4

(Thai) ผ่านไปสดๆร้อนๆกับ Fit me camp ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14-15 พย. 63 ณ Tineede Hotel Bangkok Golf Club Bang Kadi

ផ្សព្វផ្សាយ See more

(Thai) การโฆษณาเกินจริง

(Thai) การโฆษณาเกินจริง

(Thai) บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากนักธุรกิจไอยรา ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้แบรนด์ไอยรา ไม่ให้มีการใช้ข้อความโฆษณาเกินจริง ที่ผิดต่อข้อกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(Thai) ZIX PRO ปรับขนาดกล่องใหม่

(Thai) ZIX PRO ปรับขนาดกล่องใหม่

(Thai) ปรับขนาดกล่องใหม่ เล็กกว่าเก่า แต่ไฉไลกว่าเดิม ยังคงคุณภาพเต็มกล่องเหมือนเดิม

Do & Don’t

Do & Don’t

(Thai) การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือธุรกิจไอยรา เรื่องที่ทำได้ แล เรื่องที่ทำไม่ได้ มีดังนี้

ប្រកាសSee more

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR และ PEARL STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR และ PEARL STAR รอบวันที่ 1-31 มกราคม 2564

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจคุณวุฒิ BS AWARD, SS AWARD, GS AWARD, DGS AWARD, TGS AWARD รอบวันที่ 1-31 มกราคม 2564

  • (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR , PEARL STAR และ BLACK PEARL STAR

    (Thai) ประกาศรายชื่อนักธุรกิจ คุณวุฒิ PLATINUM STAR , PEARL STAR และ BLACK PEARL STAR รอบวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563

អត្ថបទSee more

(Thai) ครั้งแรก…AILADA FOAM

(Thai) ครั้งแรก…AILADA FOAM

(Thai) เมื่อใบหน้า คือ เสน่ห์ของผู้หญิง สะกดทุกสายตา ให้หยุดที่ใบหน้าคุณ ด้วยโฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว
DEEP CLEAN AND PROTECT FACIAL FOAM HANA SCENT

ហ្វូមលាងមុខរូបមន្តស្រទន់ 4 in 1

ហ្វូមលាងមុខរូបមន្តស្រទន់ 4 in 1

DEEP CLEAN AND PROTECT FACIAL FOAM HANA SCENT “បង្ការស្បែក ភ្លឺថ្លា គ្មានមុន ស្បែកមានសំណើម”
ហ្វូមលាងមុខរូបមន្តស្រទន់ 4 in 1

5 បញ្ហាស្បែកមុខខូច..លាងមុខមិនស្អាត

5 បញ្ហាស្បែកមុខខូច..លាងមុខមិនស្អាត

DEEP CLEAN AND PROTECT FACIAL FOAM : ផលិតផលសម្អាតស្បែកមុខ សាច់ហ្វូមម៉ដ្ឋស្រទន់ ពពុះល្អិត ជួយកម្ចាត់ភាពកង្វក់ដែលស្ទះ ជាសារហេតុក្នុងការកើតមុន ស្បែកមុខស្រអាប់ ហើយមិនកើតប្រតិកម្មលើស្បែក ថែមជួយបង្ការស្បែកពីសភាវៈដែលបណ្ដាលអោយកើតជ្រីវជ្រួញ ក្រៅពីនេះជួយបន្ថែមខលឡាចេននិងបន្ថែមសំណើមដល់ស្បែកផងដែរ